CONNECTED      ACTUEEL      WIE ZIJN WIJ      MISSIE      ARCHIEF      LINKS MAIL ONS      BEL ONS

Connected


Connected
Connected
.


Connected op 27 juni in theater Het Klokhuis

‘Wake up in the mornin’, well-a, with a cup and a pan,…..’ Eén voor één komen de spelers op, geketend. In zang voorgegaan door een krachtige stem. Een stem die nog even nagalmt als de eerste stilte valt. Spelen vanuit beweging, de spelers sluiten zich op in hun denkbeeldige cellen. Wat volgt zijn 5 unieke verhalen voor het voetlicht, ieder vanuit zijn eigen ‘gevangenis’. De spelers raken je met hun ‘ontboezemingen’. Hun directheid in woord en gebaar, maar ook een vermijdende blik ontroert. Hun isolatie weten ze te doorbreken met het ritueel van de zondeval. De appel krijgt een nieuwe betekenis en de gulzigheid waarmee de appel wordt gegeten, maakt je als toeschouwer hongerig. Dit keer echter geen verbanning, maar een reis naar een nieuwe wereld. Ketenen worden letterlijk afgelegd. ‘Why can’t we give love one more chance?’ Bovenkleding wordt afgelegd als een oude huid. De symboliek is treffend, zo ook in de overgangsrite naar verandering. Lichtgevende schilderingen sieren de lichamen van de spelers, die hun tocht naar het licht vervolgen. ‘In the earth, in the trees, in the rocks, in the water, in your blood and in the air we breathe’. Een geslaagde voorstelling ontstaan in een tijd vol restricties met een dringend appèl op verandering en bovenal verbinding. - verslag van Aggie Jonkers

Met Jef Herrijgers, Sarah Knight, Chloé Berthelot, Sophie Plekker en Iswhor Pathak.
Regie: Poppe Boonstra

Fotograaf: Walter van den Eynde

Connected Connected Connected Connected
Connected Connected Connected Connected
Connected Connected Connected Connected
Connected Connected Connected Connected
Connected Connected Connected Connected
Connected Connected Connected Connected

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Bovenlokaal Cultuurdecreet in het kader van projectsubsidie "De bevrijding, on tour".